Vesterborg Landsbylaug blev stiftet den 18. juni 1986 med det formål via, fællesaktiviteter for folk i alle aldersklasser, dels at bevare lokalsamfundet og dels at øge samværet borgerne imellem i Vesterborg og omegn " I dag drives foreningen forsat med udgangspunkt i dette idegrundlag, dog er medlemskredsen som følge af den strukturændring der har fundet sted nu udbredt over et større geografisk område.

Den 1 januar 1989 købte foreningen den tidligere bryghusejendom i Vesterborg - kaldet Bryggergården og gennem årene har bestyrelse og medlemmer ydet en stor frivillig indsats med renovering af ejendommen, således at denne i dag fremstår med alle moderne faciliteter til de aktiviteter der afholdes i foreningen - ligesom ejendommen's lokaler tillige kan lejes til afholdelse af private fester mv.  

 

 

Kontakt os via E-mail

Vesterborg Landsbylaug | Vesterborgvej 18 | 4953 Vesterborg


vesterborg-landsbylaug.dk © 2012